Grupa wsparcia postterapeutycznego

Celem programu jest:
-    ułatwienie procesu adaptacji w naturalnym środowisku młodzieży, która brała udział w pracy terapeutycznej na Letnim Obozie Terapeutycznym;
-    kontynuacja pracy terapeutycznej i rozwojowej z młodzieżą po psychoterapii grupowej;
-    rozpoczęcie pracy z młodzieżą dysfunkcjonalną, zaprzyjaźnioną z naszymi wcześniejszymi klientami (praca ze środowiskiem rówieśniczym).
    Program GWP - wsparcie postterapeutyczne prowadzone jest w formie sesji grupowych, zorientowanych na pokonywanie doraźnych trudności adaptacyjnych i kontynuowanie działań rehabilitacyjnych i rozwojowych. ącznie odbywa się 15 cotygodniowych sesji, po 3 godziny każda (45 godzin).
    Efekty programu koncentrują się w następujących wymiarach:
-    minimalizacji trudności adaptacyjnych w naturalnym środowisku (po psychoterapii i rehabilitacji),
-    kontynuacji działań rehabilitacyjnych i rozwojowych,
-    modyfikacji środowiska rówieśniczego.
    Okres realizacji - jest to kontynuacja w formie ambulatoryjnej pracy rozpoczętej na Letnim Obozie Terapeutycznym. Działania tego rodzaju prowadzimy (z sezonowymi przerwami) od momentu powstania Fundacji.