Warsztaty Badania Skuteczności Programów Profilaktycznych

Celem programu jest przygotowanie grupy psychologów i pedagogów do prowadzenia działań ewaluacyjnych w zakresie programów profilaktycznych. Osoby te mogą między innymi prowadzić badania skuteczności programów profilaktycznych finansowanych ze środków budżetowych.
    Programu szkolenia obejmuje cykl wykładowo  warsztatowy, na który składają się:
a)    "Współczesne koncepcje pomiaru skuteczności programów profilaktycznych";
b)    "Metody pomiaru zmian umiejętności profesjonalnych";
c)    "Metody badania postaw wychowawczych i ich modyfikacji";
d)    "Metody badania poczucia zmiany i tendencji rozwojowych w przebiegu interwencji psychologicznej".
    Całość programu (wykłady + trzy warsztaty) obejmuje łącznie 100 godzin zajęć. Każdy warsztat realizowany jest w trakcie dwóch dwudniowych spotkań (piątek sobota).
    Efektem programu jest zaistnienie zmian w ludziach, obejmujących:
-    wzrost wiedzy na temat pomiaru skuteczności działań profilaktycznych;
-    nabycie konkretnych umiejętności pomiaru efektów oddziaływań profilaktycznych.
Druga kategoria zmian, to zmiany organizacyjne, polegające na wypracowaniu standardowych wzorców działań ewaluacyjnych, możliwych do obligatoryjnego kontrolowania skuteczności programów profilaktycznych, finansowanych ze środków budżetowych.
    Okres realizacji - program realizowany jest od 1993 roku, w tym między innymi na zlecenie kuratoriów lubelskiego i poznańskiego oraz MEN.