Księgarnia

Mieć dziecko z porażeniem mózgowym

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne............................................................................................. 7

M. Chodkowska:

Być matką dziecka z porażeniem mózgowym

1. Co to jest dziecięce porażenie mózgowe?.............................................. 13

2. Jak rozpoznać objawy dziecięcego porażenia mózgowego.................... 17

3. Dlaczego wczesne rozpoznanie dziecięcego porażenia mózgowego

jest bardzo ważne?................................................................................ 23

4. Droga od diagnozy do rozpoczęcia działań leczniczo-rehabilitacyjnych … 26

5. Czynności w roli matki dziecka z porażeniem mózgowym.................... 30

6. Psychiczne obciążenia roli matki dziecka z porażeniem mózgowym . 36

7. Wspomaganie roli matki dziecka z porażeniem mózgowym przez zdrowych członków rodziny.................................................................................................. 42

8. Bariery na drodze prowadzącej do integracji dziecka............................ 48

9. Problemy edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.............................. 54

10. Rola matki w przygotowaniu dziecka z porażeniem mózgowym

do integracji.......................................................................................... 61

11. Dziecięce porażenie mózgowe — życiowa klęska czy szczególne
wyzwanie dla matki?............................................................................. 70

Pamiętniki

Miłość inna, ale równie ważna i wielka........................................................ 78

Zosia da się lubić, trzeba tylko znaleźć do niej drogę.................................... 90

Trudno było przełamać opór i powiedzieć, że mała jest chora.................. ... 105

Nie dopuszczam do siebie myśli, że mogłoby jej nie być........................... ... 113

Nie czuję się osamotniona w walce o syna................................................ ... 118

Zrozumiałam, że przegrałam..................................................................... ... 122

Będę walczyć do końca moich dni............................................................. 132

Dla mnie to wielki dramat, dla innych — trochę śmiechu......................... 135

Tego nie da się opisać słowami, to się tylko czuje!.................................... 141

Boję się myśleć, co będzie dalej................................................................. 146

Choroba małej, to choroba nas wszystkich............................................... ... 157

Czy happy end?........................................................................................ ... 163

Może pokolenie mojego synka będzie już bardziej ludzkie........................ 167

Nie wiem. Jak długo, ale wiem, że warto!.................................................. 171

Chciałabym zbudować DOM...

niech zamieszka w nim ŚWIATŁO

i miłość człowieka niech wejdzie........................................................ ... 176

Czy polityka społeczna w swoim programie nie przewiduje chorych? …… 180

Cena: 7.50zł Ilość sztuk: