Aktualności

2006-09-24
Badania na Ochocie

Od końca maja 2006 Fundacja "Masz Szansę" realizuje na terenie warszawskiej dzielnicy Ochota program badawczy dotyczący oceny potrzeb profilaktycznych Dzielnicy oraz wycinkową ocenę odbioru wybranych działań profilaktycznych adresowanych do młodzieży szkół Ochoty.

Badania są prowadzone na zlecenie i przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota.  Wydatnej pomocy udzielają też dyrekcje i pracownicy szkół położonych na terenie Dzielnicy. Dzięki życzliwości i zaangażowaniu pracowników OPS i placówek oświatowych udało się objąć badaniami niemal pełną reprezentację młodzieży Ochoty (tylko jedna szkoła zdystansowała się do badań).

Program obejmuje ankietyzację grupy ponad 800  osób mających stały kontakt z Dzielnicą. W skład grupy respondentów wchodzą uczniowie szkół podstawowych, młodzież z gimnazjów, szkół zasadniczych i średnich oraz osoby dorosłe mieszkajace, lub często przebywające na terenie Dzielnicy. 

Większość badań została przeprowadzona na przełomie maja i czerwca 2006. Obecnie prowadzone są badania uzupełniajace.

Rezultatem programu badawczego będzie raport. Posłuży on jako podstawa do opracowania programu działań profilaktycznych prowadzonych na terenie Dzielnicy.