Aktualności

2006-09-24
Szkolenie dla Dzielnicowych Zespołów Interdyscyplinarnych

Fundacja "Masz Szansę" prowadzi od 11 września 2006 projekt Szkolenie interdyscyplinarnych zespołów w zakresie realizacji lokalnych programów profilaktyki uzależnień na terenie m.st. Warszawy.

Projekt jest finansowany ze środków Urzędu Miasta st. Warszawy i odbywa się na zlecenie Biura Polityki Społecznej. Znaczne zaangażowanie pracowników Biura umożliwia efektywne działania organizacyjne.

Projekt obejmuje zajecia wykładowo-warsztatowe oraz konsultacje dla uczestników dzielnicowych zespołów interdyscyplinarnych z zakresu oceny projektów, monitoringu realizacji oraz ewaluacji lokalnych programów profilaktyki uzależnień.

W ciągu 7 dni zajęć  uczestnicy  doskonalą prowadzone przez siebie działania  oraz wymieniają się doświadczeniami z zakresu  organizowania profilaktyki w Dzielnicach.

Cele projektu obejmują:

  • Zwiększenie trafności procedur oceny projektów oferowanych przez realizatorów działań profilaktycznych w ramach konkursów dotyczących zadań wynikających z ramowych programów profilaktyki dzielnic m.st. Warszawy
  • Podwyższenie jakości procesu monitorowania procesu realizacji zadań prowadzonych przez realizatorów działań profilaktycznych prowadzonych na zlecenie dzielnic m.st. Warszawy
  • Zwiększenie skuteczności ewaluacji rezultatów działań prowadzonych przez realizatorów profilaktyki na zlecenie dzielnic m.st. Warszawy
Realizacja projektu potrwa do 16 października 2006