Aktualności

Kolejne strony: <<<1...567>>>
2006-11-12 00:20:52
Specjaliści Fundacji uczestniczyli w seminarium ekspertów, zorganizowanym przez CMPPP. W ramach udziału w seminarium przedstawiliśmy ekspertyzę, opracowaną na zlecenie CMPPP, poprowadziliśmy też debatę, dotyczącą procedur rekomendowania programów profilaktycznych.
2006-11-11 22:19:20

Program Rówieśniczych Doradców rozkwita jesienią. Właśnie dobiegła końca wyjazdowa część szkoleniowa edycji olsztyńskiej. W przyszłym tygodniu rusza następna grupa, w kolejnym środowisku. CDN ... :)

2006-11-08 22:22:43
W dniu 16 listopada odbędzie się prezentacja wyników badań dotyczących potrzeb profilaktycznych warszawskiej dzielnicy Ochota. Prezentacja będzie połączona z dyskusją na temat planu działań profilaktycznych na przyszły rok.
2006-10-29 12:50:07
Ruszyło szkolenie dla pedagogów, psychologów i nauczycieli, animujących działania profilaktyczne na terenie Żoliborza. Szkolenie zorganizował Dział d.s. Uzależnień Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Żoliborz.
2006-10-29 12:34:06
Trwają badania w ośrodkach wspomagających młodzież w rozwoju oraz w redukcji ryzyka marginalizacji. Na terenie całej Polski są obecnie prowadzone ankietyzacje podopiecznych i kadry.
2006-10-29 12:12:21
Zakończył się blok treningowo-warsztatowy, prowadzony w ramach pierwszej edycji Programu Rówieśniczych Doradców dla młodzieży ze szkół Ochoty.
2006-10-29 12:02:14
Zakończono pzygotowywanie opracowania, dotyczącego oceny stanu zagrożeń uzależnieniami i potrzeb profilaktycznych dzielnicy Ochota. W połowie listopada odbędzie się spotkanie, z udziałem realizatorów badań, w celu prezentacji najważniejszych rezultatów. W trakcie spotkania planowan jest też dyskusją na temat uzyskanych wyników i planów działań profilaktyczych.
2006-09-25 00:30:52
W październiku 2006 FMSz rozpocznie szkolenie pracowników szkół warszawskiej dzielnicy Żoliborz. Szkolenie obejmuje zagadnienia profilaktyki prowadzonej w instytucjach oświatowych.
2006-09-25 00:03:49
W ostatnim kwartale bieżącego roku odbędzie się realizacja projektu treningowo-warsztatowego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych warszawskiej dzielnicy Ochota.
2006-09-25 00:00:19
Dzięki zaproszeniu ze strony Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości przedstawiciele Fundacji "Masz Szansę" zaprezentowali dyrektorom i pracownikom placówek resocjalizacyjnych oraz sędziom sprawującym nadzór projekt "Efektywnosć instytucjonalnych form pomocy na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym".